Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til statsministeren

Om at styrene i bedrifter der staten er eier bør lytte til "signaler" fra Regjeringen, og hvorvidt denne form for kommunikasjon kan ivareta Stortingets og Riksrevisjonens kontroll av statlig eierskap

Datert: 23.02.2006
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 01.03.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Representanter for Regjeringen og regjeringspartiene har tatt til orde for at styrene i bedrifter der staten er eier bør lytte til "signaler" fra Regjeringen.

Mener statsministeren at Stortingets og Riksrevisjonens kontroll av statlige eierskap kan ivaretas tilfredsstillende ved denne form for kommunikasjon?


Les hele debatten