Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Om den interne gjennomgangen av saksbehandlingen ved tildelingen av bomtrålkonsesjonene i 1988 er sluttført

Datert: 02.10.1996
Besvart: 09.10.1996 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Fiskeriministeren bekreftet i spørretimen 23. mars 1994 at det ville bli foretatt en intern gjennomgang av saksbehandlingen ved tildelingen av bomtrålkonsesjonene i 1988 for å ha et grunnlag til å vurdere de alvorlige beskyldningene som var framsatt i saken.

Er denne gjennomgangen sluttført, og vil rapporten bli tilgjengelig for offentligheten og Stortinget?"


Les hele debatten