Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til samferdselsministeren

Om staten i fremtiden vil ta en større del av veiinvesteringene i Rogaland, hvor lokalpolitikere trues med at de vil sakke akterut på samferdselssektoren uten bompenger

Datert: 23.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På statsrådens besøk i Rogaland fikk bompengemotstandere beskjed om å være "solidariske" når staten forlenger virketiden for Sokn bomstasjon. På Karmøy sa statsråden derimot: "det er vanskelig å tvinge fram en bompengeløsning som ikke er ønsket lokalt!". Lokalpolitikere trues med at de vil sakke akterut på samferdselssektoren uten bompenger. I Rogaland dekker staten kun 20 pst. av veiinvesteringene, beløpet pr. innbygger er lavest i landet.

Vil staten i fremtiden ta en større del av veiinvesteringene i Rogaland?


Les hele debatten