Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å bidra til at Utlendingsnemndas praksis korrigeres slik at asyl gis når troende blir forfulgt, med bakgrunn i at konvertitter i Iran kan risikere livet

Datert: 01.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): Konvertitter i Iran kan risikere livet. Dette bekreftes senest i en Amnesty-rapport av 16. februar 2006. I Utlendingsnemndas praksisnotat av 27. mai 2005 heter det at "så lenge man lar sin nye tro være en privatsak, vil man ikke risikere noe ved å ha konvertert". Det vil være feil, både ut fra FNs menneskerettighetskonvensjon og FNs flyktningkonvensjon, å begrense retten til å konvertere til en privatsak.

Vil statsråden bidra til at Utlendingsnemndas praksis korrigeres slik at asyl gis når troende bli forfulgt?


Les hele debatten