Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å sørge for at deltidsansatte i offentlig sektor som mister adgangen til pensjonsrettigheter kan opparbeide rett til tilleggspensjon

Datert: 02.03.2006
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 15.03.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): I KLP-avisen nr. 1 2006 pekes det på "pensjonsgapet" som oppstår for de arbeidstakere som arbeider mindre enn 14 timer pr. uke i offentlig sektor. De er ikke medlem av en offentlig pensjonskasse og får heller ikke adgang til obligatorisk tjenestepensjon som kun gjelder i privat sektor. Gruppen omfatter bl.a. mange som ufrivillig går i små deltidsstillinger og som i tillegg mister adgangen til samme pensjonsrettigheter som andre arbeidstakere.

Vil statsråden sørge for at gruppen kan opparbeide rett til tilleggspensjon?


Les hele debatten