Spørretimespørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om arbeidet med en ordning som gir kommuner som solgte kraftaksjer før endringen i kommuneloven anledning til å inntektsføre oppspart avkastning i driften

Datert: 03.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): For å unngå forskjellsbehandling av kommuner som solgte kraftaksjer før endringen i kommuneloven 1.1.2001 har Stortinget vedtatt at det bør utredes en ordning som gir anledning til å inntektsføre oppspart avkastning i driften, da disse kommunene ikke hadde mulighet til å tilpasse seg endringene i regnskapsforkriften, vedtatt av departementet 22.9.2004. Dette gjelder ikke kommuner som har solgt etter ordningen, men for dem som solgte før endringen som Giske og Balestrand.

Hvor langt har statsråden kommet i arbeidet?


Les hele debatten