Muntlig spørsmål fra Gunn Berit Gjerde (V) til nærings- og handelsministeren

Om å rydde opp i usikkerheita kring forvaltinga av staten sine eigarskap, og slå fast at AS der staten har store eigardelar, også skal styrast etter prinsipp som gjeld i aksjeselskap

Datert: 15.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Gunn Berit Gjerde (V)

Spørsmål

Gunn Berit Gjerde (V):


Les hele debatten