Muntlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om en særnorsk beskatning av rederiene og liten vilje til å følge opp intensjonene i skipsfartsmeldingen, og hvorvidt man har gitt opp at Norge skal være en av verdens ledende skipsfartsnasjoner

Datert: 15.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP):


Les hele debatten