Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvordan fremdriften er for å nå målet om en økning på 30 mrd. kr i bevilgningene til samferdselsformål innen 2015

Datert: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Både ved behandlingen av Nasjonal transportplan og i valgkampen gikk de tre regjeringspartiene inn for å øke bevilgningene til samferdselsformål utover regjeringen Bondevik II. I innstillingen til Nasjonal transportplan, Innst. S. nr. 240 for 2003-2004 gikk Senterpartiet inn for å øke rammen til samferdselsformål med 30 mrd. kr i perioden 2006-2015.

Hvordan er fremdriften til statsråden for å nå målet om en økning på 30 mrd. kr innen 2015?


Les hele debatten