Spørretimespørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Om arbeidet med Regjeringens tverrdepartementale strategi for styrking av friluftslivet, og hvordan Stortinget vil bli orientert om dette

Datert: 16.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): I sin innstilling i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2006 understreker energi- og miljøkomiteen at man imøteser at Regjeringen utreder hvordan de ulike departementenes rolle kan styrkes og avklares i en offensiv for friluftslivet.

Hvor langt har dette utredningsarbeidet kommet, og hvordan vil Stortinget bli orientert om Regjeringens tverrdepartementale strategi for styrking av friluftslivet?


Les hele debatten