Spørretimespørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Datert: 16.03.2006
Spørsmålet er trukket tilbake

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I Tønsbergs Blad 11. mars står det at Andebu kommune har stanset utenlandstur med "Hvite busser" for elevene fordi kommunen ikke lenger har råd til å betale for lærernes deltakelse. Etter at den nye arbeidstidsavtalen har trådt i kraft vil skolene få store ekstrakostnader ved slike studieturer. Jeg antar at statsråden mener deltakelse på slike turer er viktig for undervisningen.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at elevene fortsatt kan delta på tur med "Hvite busser" for å lære om en viktig del av verdenshistorien?


Les hele debatten