Muntlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Om hvorvidt det i Regjeringens hastelov for å stanse allerede godkjente friskoler vil bli gjort unntak for alternative skoler av religiøs eller pedagogisk art

Datert: 01.03.2006
Besvart: 01.03.2006 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF):


Les hele debatten