Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å sørge for at det ikke kan utøves en praksis som svekker det kommunale selvstyret i byggesaker, da fylkesmannen i Telemark har overført innsigelsesretten til sin egen miljøvernavdeling

Datert: 23.03.2006
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 29.03.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I Telemark har Fylkesmannen overført innsigelsesretten i byggesaker til sin egen miljøvernavdeling. Fylkesmannens skjønnsutøvelse er dermed tilsidesatt til fordel for byråkratiet. Når Fylkesmannens skjønnsutøvelse bortfaller, vil avgjørelser tatt av kommunen kunne bli overprøvd av et rent faglig organ for så å havne på miljøvernministerens bord.

Vil statsråden gjennomgå ordningen med innsigelsesrett og sørge for at det ikke kan utøves en praksis som svekker det kommunale selvstyret?


Les hele debatten