Muntlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å forhindre utstøting fra arbeidslivet av dem som mottar tidsbegrenset uførestønad, med bakgrunn i at de ikke lenger får tilbud om plass i arbeidsmarkedsbedrifter

Datert: 08.03.2006
Besvart: 08.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF):


Les hele debatten