Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å få til en systemendring i budsjett- og plansammenheng, slik at penger til vegutbygging behandles som investering og ikke som årlig utgift

Datert: 16.03.2006
Besvart: 26.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det pågår stor debatt om manglende statlige bevilgninger til veiformål i Norge. En liten del av nasjonalt veinett holder de nasjonale krav Norge selv har satt til eget veinett. Bevilgninger til veibygging behandles i våre offentlige budsjetter som utgift og begrenses av dette i stedet for investering som varer i mange år.

Hvilken plan har statsråden for å få til en systemendring i budsjett- og plansammenheng, slik at penger til veiutbygging behandles som langsiktig investering og ikke som kortsiktig årlig utgift?


Les hele debatten