Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om hvordan statsråden vil ta tak i det overordnede ansvaret i Regjeringen for å verne det kommunale selvstyret mot sektorinteresser

Datert: 30.03.2006
Fremsatt av: Torbjørn Hansen (H)
Besvart: 26.04.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Representanter fra Høyre har flere ganger forsøkt å stille spørsmål til kommunal- og regionalministeren om Regjeringens holdning til det kommunale selvstyret med utgangspunkt i konkrete eksempler på statlig overstyring. Disse har konsekvent blitt besvart av den sektoransvarlige statsråd.

Hvordan vil statsråden ta tak i det overordnede ansvaret i Regjeringen for å verne det kommunale selvstyret mot sektorinteressene?


Les hele debatten