Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om tiltak for å kvalitetssikre Forsvarets anskaffelses- og innkjøpsregime, med bakgrunn i den s.k. Siemens-skandalen

Datert: 15.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP):


Les hele debatten