Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til kunnskapsministeren

Datert: 18.04.2006
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Det er av avgjørende betydning for kommunene å ha så forutsigbare rammebetingelser som mulig for å kunne planlegge og gjennomføre tiltak i opplæringssektoren på en best mulig måte. Blant annet gjelder dette i forhold til obligatorisk norskopplæring for beboere i asylmottak. Enkelte kommuner opplever betydelig usikkerhet i forhold til dette.

Vil det bli gjeninnført obligatorisk norskopplæring for alle beboere i asylmottak også for dem som ikke har fått oppholdstillatelse, og når vil dette eventuelt tre i kraft?


Les hele debatten