Spørretimespørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å forsikre om at hele bevilgningen til spesielle arbeidsmarkedstiltak for 2006 vil bli brukt som forutsatt

Datert: 19.04.2006
Besvart: 26.04.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Det er bevilget 3,6 mrd. kr til spesielle arbeidsmarkedstiltak i 2006. Dette er et sentralt element i den arbeidsrettede innsatsen mot fattigdom og derfor må midlene utnyttes i tråd med formålet. Spesielle arbeidsmarkedstiltak tilbys nå til en lavere pris enn antatt, og det er derfor mulig å få flere enn 26 300 tiltaksplasser for det bevilgede beløp, jf. St.prp. nr. 1 for 2005-2006. Likevel nekter Aetat å kjøpe flere enn nevnte antall plasser.

Kan statsråden forsikre om at hele bevilgningen vil bli brukt som forutsatt?


Les hele debatten