Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til nærings- og handelsministeren

Om initiativ til et pilotprosjekt for statlig tilrettelegging av infrastruktur for grønn turisme i Nord-Troms

Datert: 20.04.2006
Besvart: 26.04.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I handlingsplanen for reiselivet fremlagt av Samarbeidsregjeringen 2005, ble grønt reiseliv fremhevet som et nasjonalt satsingsområde. Nord-Troms reiseliv har i regi av flere kommuner utarbeidet et spennende forprosjekt om utvikling av grønn turisme.

Med utgangspunkt i spesielle naturkvalitetene og omfattende vernearealer i Nord-Troms, vil statsråden ta initiativ til et pilotprosjekt for statlig tilrettelegging av infrastruktur for grønn turisme i regionen etter mønster av satsingen i Nord-Finland?


Les hele debatten