Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Om å gi unntak fra engangsavgift for lette lastebiler til næringsdrivende som bestilte disse bilene under de gamle avgiftsreglene

Datert: 29.03.2006
Besvart: 10.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen vedtok i statsbudsjettet for 2006 å innføre engangsavgift på lette lastebiler mellom 3 500-7 000 kg. Denne avgiften fører til en kraftig prisøkning. Økningen er mellom 35 000-200 000 kr pr. bil. Næringsdrivende som har bestilt disse spesialbygde bilene under de gamle avgiftsreglene, vil pga. svært lang ombygningstid få store ekstrautgifter som man ikke kunne ta høyde for når bilen ble bestilt før endringene ble kjent.

Vil statsråden sørge for at også disse kan få unntak fra avgiften?


Les hele debatten