Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

At Skattedirektoratet for 2006 har holdt alle EU-land utenfor listen over lavskatteland som ikke blir gjenstand for NOKUS-beskatning

Datert: 20.04.2006
Besvart: 10.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Forutsigbarhet er viktig for næringslivet. I forbindelse med skattereformen ble det vedtatt at det årlig skulle utarbeides en "white list" over land som ikke blir ansett for å være lavskatteland og derved ikke bli gjenstand for NOKUS-beskatning mv. For 2006 har Skattedirektoratet valgt å holde samtlige EU-land utenfor listen. Mens Sverige og Danmark er utenfor listen er land som Hviterussland, Russland, Indonesia og Marokko blitt inkludert.

Deler statsråden denne vurderingen?


Les hele debatten