Muntlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om at Regjeringen har varsla at dei vil svekkje lov om medisinsk bruk av bioteknologi, og kva det er som gjer at ein legg opp til eit så høgt tempo i behandlinga av saka

Datert: 29.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF):


Les hele debatten