Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til olje- og energiministeren

Om å garantere at man får et nytt system for industrikraft fra 2007, med henvisning til dramatiske økninger i energiprisene for små og mellomstore industribedrifter

Datert: 03.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Mange små og mellomstore industribedrifter opplever dramatiske økninger i energiprisene. Bedriften Södra Cell Folla AS kan oppleve en økning på hele 50 pst. i sine energikostnader fra i år til neste år. Konsekvensene for denne bedriften og mange andre som er i samme situasjon vil være svekket konkurranseevne som igjen fører til nedleggelser og tap av arbeidsplasser.

Kan statsråden garantere for at man får på plass et nytt system for industrikraft fra 2007?


Les hele debatten