Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som vil bli gjort for bedret vegvedlikehold i Agder, da behovet er prekært

Datert: 04.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Veiene på Sørlandet er i sterkt forfall. Behovet for økt vedlikehold er nå prekært. I år har Vegvesenet kun budsjett til å legge asfalt på 11 mil vei i Agder. Behovet er minst det tredobbelte for å holde tritt med det løpende vedlikeholdet. Mange av veiene på Sørlandet ble bygget lenge før landet fikk store petroleumsinntekter. Når Norge i dag er verdens rikeste land synes det svært underlig at det ikke lenger er råd til normalt vedlikehold av veinettet.

Hva vil statsråden gjøre for bedret veivedlikehold i Agder?


Les hele debatten