Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som vil bli gjort for å ta igjen etterslepet på vegvedlikehold i Hedmark

Datert: 04.05.2006
Fremsatt av: Morten Ørsal Johansen (FrP)
Besvart: 10.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hedmark mangler 333 mill. kr bare for å ta igjen etterslepet på vedlikehold av veidekkene i Hedmark. Veiene er i dag i stor grad preget av dype hjulspor, hull og sprekker. Den verste er kanskje riksvei 3.

Hva vil statsråden bidra med for at etterslepet blir tatt, og at vi får en forbedring og dermed sikrere veier å kjøre på?


Les hele debatten