Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Om å forberede innføring av et forbud mot spilleautomater som kan settes i verk dersom Norge ikke vinner fram i EFTA-domstolen med en monopolordning eller saken trekker ut

Datert: 04.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): 71 000 nordmenn har spilleproblemer og ytterligere 133 000 befinner seg i faresonen. 9 av 10 kr som puttes på automatene kommer fra spilleavhengige. Vi vet at automatene er hovedårsaken til at spilleproblemer oppstår, og flere kommuner har nå bestemt seg for å gjøre lokalmiljøet til en trygg sone for de spilleavhengige.

Vil statsråden forberede innføringen av et forbud mot spilleautomater, som kan settes i verk dersom Norge ikke vinner fram i EFTA-domstolen med en monopolordning eller dersom saken drar ut i tid?


Les hele debatten