Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Om hva statsråden konkret har gjort og vil gjøre for å bekjempe tvangsekteskap og vold mot innvandrerkvinner, og at muslimske menigheter ved imamene åpner for vold mot kvinner

Datert: 05.04.2006
Besvart: 05.04.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP):


Les hele debatten