Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Om byråkratiseringen i skolen og statsrådens holdning til lærernes frustrasjon over dette

Datert: 05.04.2006
Besvart: 05.04.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V):


Les hele debatten