Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Om videreføring av den differensierte arbeidsgiveravgiften, som granskes av EFTAs overvåkingsorgan ut fra statsstøtteregelverket i EØS

Datert: 22.11.1996
Fremsatt av: Børre Rønningen (SV)
Besvart: 04.12.1996 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Den differensierte arbeidsgiveravgiften granskes nå av EFTAs overvåkingsorgan. Den forrige Regjeringen uttalta at EØS-avtalen ikke var til hinder for å videreføre dette politiske virkemiddelet.

Deler den sittende Regjeringen dette synspunktet, og hva vil Regjeringen eventuelt foreta seg for å sikre at den differensierte arbeidsgiveravgiften kan videreføres?"


Les hele debatten