Muntlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om å ta initiativ til vurdering av hvordan ofrenes situasjon kan bli vektlagt i rettslig sammenheng ved behandling av tidligløslatelse

Datert: 03.05.2006
Besvart: 03.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H):


Les hele debatten