Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Om Nordområdestrategien og Forskningsrådets rolle som næringspolitisk aktør

Datert: 03.10.2006
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 11.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Forskningsrådets adm. dir. Arvid Hallén har på Forskningsrådets hjemmesider 21.9 en omtale av en diskusjon med NHO som krever oppmerksomhet. Det er Nordområdestrategien som er tema, og i innledningen refereres Hallén på at "Forskningsrådet er ingen næringspolitisk aktør". Dette er oppsiktsvekkende i lys av flere strategiske forskningsprosjekter som Forskningsrådet har iverksatt og av de mange prioriteringer Forskningsrådet må gjøre blant forskningsprosjekt.

Deler statsråden Halléns oppfatning av Forskningsrådets rolle?


Les hele debatten