Spørretimespørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Om tiltak for å redusere ulykkestallet og bedre sikkerheten på E39 fra Kristiansand til Stavanger

Datert: 03.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): E39 fra Kristiansand til Stavanger er en av de strekningene som er mest ulykkesbelastet. I forrige uke var det igjen en dødsulykke, ved Lenesfjorden i Vest-Agder. Her har det vært flere dødsulykker på kort tid. Politiet og Statens vegvesen har påpekt dette flere ganger, men det er lite de kan gjøre bortsett fra å redusere tillatt fart. Kombinasjonen av smal vei, kraftige svinger og store høydeforskjeller gjør strekningen ekstremt farlig, noe også Lastebileierforeningen påpeker.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten