Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til olje- og energiministeren

Om statsråden kan forsikre de rammede kommunene i Nord-Trøndelag om at de får ettergitt egenandelen på sikringstiltak etter flom

Datert: 04.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Flommen som rammet Nord-Trøndelag i januar i år førte til et stort behov for sikringstiltak som følge av erosjon og ras i enkelte vassdrag. NVE Region Midt-Norge fastslår at kostnadene på sikringstiltakene ville utgjøre ca. 36 mill. kr. De rammede kommunene må betale en egenandel på 20 pst. av sikringstiltakene selv.

Kan statsråden forsikre de rammede kommunene i Nord-Trøndelag at de får ettergitt egenandelen?


Les hele debatten