Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å se på regelverket for etableringsordninger for gründere, slik at praktiseringen av reglene blir mer forutsigbare og mindre byråkratiske

Datert: 05.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Staten bevilger hvert år store summer til offentlige innovasjonsordninger, men det kan virke som det er en ulik praksis i fylkene når det gjelder praktiseringen av etableringsordninger. Gründere med nye og gode prosjekter opplever at søknadsprosessen er så omfattende og komplisert at de får avslag.

Vil statsråden ta et initiativ til å se på regelverket knyttet til etableringsordningen, slik at praktiseringen av reglene blir mer forutsigbare og mindre byråkratiske?


Les hele debatten