Spørretimespørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til miljøvernministeren

Om det vil bli lagt fram en stortingsmelding med utgangspunkt i Lavutslippsutvalgets innstilling, og når denne vil komme

Datert: 05.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Lavutslippsutvalget la fram sin innstilling 4. oktober. Innstillingen har mange gode vurderinger og forslag. Det er viktig å komme raskt i gang med oppfølgingen. Klimautfordringen er godt dokumentert, men utvalget har i begrenset grad klarlagt de politiske virkemidlene for hvordan følge opp forslagene til utvalget. Det er viktig med en bred politisk forankring av tiltakene.

Vil statsråden legge fram en egen stortingsmelding med utgangspunkt i Lavutslippsutvalgets innstilling, og når vil denne komme?


Les hele debatten