Spørretimespørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Om Stortinget vil få vernesakene om Hyllingsdalen og Trillemarka-Rollagsfjell til behandling

Datert: 05.10.2006
Besvart: 11.10.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Verneprosessen i både Hyllingsdalen og Trillemarka - Rollag har skapt stor debatt lokalt. Regjeringen har sagt at de vil legge vekt på gode verneprosesser basert på debatt med lokale krefter og god dialog med Stortinget for å skape bredest mulig flertall for sin politikk. Den 15. juli uttalte representanten Ola Borten Moe til Nationen at han så det som naturlig at vern som var klart større enn Stortinget hadde gitt sin tilslutning til, skulle behandles i Stortinget.

Vil Stortinget få disse sakene til behandling?


Les hele debatten