Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt statsråden mener at dersom den gjennomsnittlige realavkastningen på Statens pensjonsfond hadde vært høyere, så ville handlingsregelen vært tilsvarende høyere

Datert: 11.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Handlingsregelen slår fast at bruken av olje- og gassinntekter over tid skal tilsvare realavkastningen av Statens pensjonsfond - Utland, estimert til 4 pst. Staten Alaska i USA har også et oljefond. Gjennomsnittlig realavkastning for Alaskas fond har vært 8 pst.

Mener statsråden at dersom den gjennomsnittlige realavkastningen på Statens pensjonsfond hadde vært høyere, så ville handlingsregelen vært tilsvarende høyere, eller har realavkastningen ingenting med handlingsregelen å gjøre?


Les hele debatten