Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Om hvilke tiltak som er satt i verk for å kontrollere at midlene til kompetanseheving for lærerne er brukt som forutsatt av kommunene

Datert: 19.10.2006
Besvart: 25.10.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Kompetanseheving for lærerne er svært sentralt i Kunnskapsløftet. Det er bevilget store ressurser til dette. Det er imidlertid kommet klare signaler fra flere hold på at intensjonene er fulgt opp i varierende grad av kommunene.

Hvilke tiltak har statsråden satt i verk for å kontrollere at midlene er brukt til kompetanseheving som forutsatt, og hvilke tiltak vil bli satt i verk overfor kommuner som ikke har fulgt opp sitt ansvar som skoleeier?


Les hele debatten