Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om den lave gjennomsnittlige oppklaringsprosenten på kriminalitet, og hva som er årsaken til statsrådens lave ambisjonsnivå

Datert: 12.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Undertegnede har merket seg at statsråden er fornøyd med at den gjennomsnittlig oppklaringsprosent på all kriminalitet skal være minst 38, og at dette skal være et landsgjennomsnitt med mulighet for lokale avvik.

Hva er årsaken til statsrådens lave ambisjonsnivå, hvorfor aksepteres det at mer enn 60 pst. ikke nødvendigvis oppklares, og er ikke statsråden samtidig bekymret for at dette kan støte folks alminnelige rettsfølelse?


Les hele debatten