Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Om å støtte forslaget om å redusere antall skjenkebevillinger med 25 pst. i de mest belastede sentrumsgatene i Oslo

Datert: 19.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Vold og alkohol er dessverre ofte to sider av samme sak. I deler av Oslo sentrum er ansamlingen av skjenkesteder svært tett, noe som utløser behov for betydelig politiinnsats for å sikre ro og orden. Dette er politiressurser som med fordel kunne vært benyttet på annen måte, bl.a. til økt tilstedeværelse i flere bydeler. Det foreligger nå forslag om å redusere antall skjenkebevillinger med 25 pst. i de mest belastede sentrumsgatene.

Vil statsråden støtte et slikt forslag i arbeidet for et tryggere Oslo?


Les hele debatten