Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kultur- og kirkeministeren

Om å få den statlige finansielle medvirkning på plass, slik at Hamsun-senteret på Hamarøy kan stå klar til 150-årsmarkeringen

Datert: 19.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I mange år har det i Hamarøy og Nordland vært jobbet for å realisere Hamsun-senteret med lokalisering i Hamarøy. Kommune og fylkeskommune har stilt til rådighet et betydelig egenkapitalbeløp. Det har ikke manglet på politiske løfter mht. statlig medvirkning i prosjektet. I august 2009 markeres 150-årsjubileum for vår mest kjente og leste forfatter, Knut Hamsun.

Vil statsråden nå sørge for å få den statlige finansielle medvirkning på plass, slik at Hamsun-senteret kan stå klar til 150-årsmarkeringen?


Les hele debatten