Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Om å finne frem til bedre og mer forebyggende reaksjonsformer overfor unge narkotikalovbrytere enn bøter

Datert: 31.10.2006
Besvart: 08.11.2006 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): NRK Nordland har 31. oktober i år satt fokus på saker med unge narkotikalovbrytere der vanligste reaksjonsform er bøter. Kriminalomsorgen i Nordland er helt klar på at bøtene ikke virker etter sin hensikt, men påfører rusmisbrukerne gjeldsproblemer som for mange leder til ny kriminalitet. Samtidig uttaler politiet at de mangler alternative straffereaksjoner.

Vil statsråden vurdere om det for denne typen lovbrudd kan være aktuelt å finne frem til mer egnede reaksjonsformer og som virker tilstrekkelig forebyggende?


Les hele debatten