Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre at veiplaner og veiprosjekter baseres på realistiske trafikkprognoser, på bakgrunn av at prognosen for vekst i veitrafikken er betydelig lavere enn faktisk trafikkvekst

Datert: 02.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Prognosen for vekst i veitrafikken som ligger i nasjonale transportplaner og som videreføres i enkeltprosjekter er betydelig lavere enn faktisk trafikkvekst. Det innebærer at nye veier dimensjoneres feil. Slike feil kan bl.a. medføre at behov for oppgradering/utvidelser melder seg tidligere enn normalt og med tilhørende ekstrakostnader. En slik forvaltning gir dårlig samfunnsøkonomi.

Hvordan vil statsråden sikre at både veiplaner og konkrete veiprosjekter heretter baseres på mer realistiske trafikkprognoser?


Les hele debatten