Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at pasienter som ikke får et tilbud fra det offentlige innen en bestemt tid, får sin rett til behandling ved private klinikker oppfylt, på bakgrunn av at Lillestrømklinikken DPS avviser pasienter

Datert: 02.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Den nye pasientrettighetsloven gir pasienter som ikke får et tilbud fra det offentlige innen en bestemt tid, rett til behandling ved private klinikker. I en kronikk i Aftenposten sender Falkum, som er tidligere sjef og overlege ved den Ahus-tilknyttede Lillestrømklinikken DPS, ut en alvorlig påstand. Pasientene blir avvist som før, stikk i strid med lovverket, og mange blir avspist med for få behandlingstimer. Så å si ingen får noe privat tilbud.

Kan statsråden forsikre at pasientene får sine rettigheter oppfylt?


Les hele debatten