Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om Regjeringens forslag til skyhøyt utbytte i Statkraft, og hvorvidt det er gitt konkrete signaler og føringer som selskapet ikke har fulgt opp

Datert: 02.11.2006
Besvart: 08.11.2006 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Dagens Næringsliv rapporterte nylig om rødgrønne politikere som mente at Regjeringens forslag til et skyhøyt utbytte fra Statkraft skyldtes selskapets manglende vilje til å ta Regjeringens signaler på alvor. SVs stortingsrepresentant Inge Ryan nevnte spesielt Statkrafts manglende satsing på bioenergi. SPs stortingsrepresentant Ola Borten Moe mente Statkraft må avvikle sitt engasjement i utlandet.

Har Regjeringen gitt konkrete føringer og signaler til Statkraft som selskapet ikke har fulgt opp?


Les hele debatten