Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å bidra til at ventetiden for lungepasienter i Hedmark blir så kort som mulig

Datert: 09.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Lungepasienter i Hedmark må vente inntil et halvt år for å bli undersøkt hos spesialist. For mange betyr dette tapte leveår og tapt livskvalitet.

Er statsråden bekvem med denne situasjonen som rammer stadig flere, eller hva vil statsråden gjøre for å bidra med at ventetiden blir så kort som mulig?


Les hele debatten