Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at styret i Helse Øst besluttet å lukke møtet om det viktige strategidokumentet, og hvorvidt en slik praktisering av bestemmelsene om åpne styremøter er i tråd med lovens intensjon

Datert: 16.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Stortinget vedtok i forrige stortingsperiode, etter forslag fra Bondevik II-regjeringen, at styremøtene i de statlige helseforetakene skal være åpne. Da styret i Helse Øst 9. november skulle drøfte det for Østfold svært viktige strategidokumentet Helse Øst 2025, besluttet styret å lukke møtet. Dette har vakt sterke reaksjoner i Østfold.

Mener statsråden at en slik praktisering av bestemmelsene om åpne styremøter er i tråd med lovens intensjon og bokstav?


Les hele debatten