Spørretimespørsmål fra Vera Lysklætt (V) til fiskeri- og kystministeren

Om hvordan det jobbes med å følge opp forskriften som skal stille tekniske krav til oppdrettsanlegg og nullvisjonen mot rømming, med bakgrunn i bekymring for villaksbestanden

Datert: 16.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er nå akkurat ett år siden jeg i denne salen meldte min bekymring for villaksbestanden i norske lakseelver. Bekymringen har ikke blitt mindre i løpet av dette året, og vi har ikke tid til å ta noen hvileskjær i denne saken. Daværende fiskeriminister opplyste da i sitt svar at forskriften som skal stille tekniske krav til oppdrettsanlegg, NYTEK-forskriften, ville tre i kraft den 1. januar 2006.

Hvordan jobbes det nå konkret med å følge opp denne forskriften og nullvisjonen mot rømming?


Les hele debatten