Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Om å utføre en kartlegging i landets kommuner av behovet for praktisk bistand i hjemmet for kvinner som rammes av bekkenløsning i løpet av svangerskapet

Datert: 16.11.2006
Besvart: 22.11.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Mellom 35-45 pst. av alle gravide kvinner rammes av bekkenløsning i løpet av svangerskapet. Mange av disse trenger bistand i hjemmet under og i etterkant av fødselen. Da Dokument nr. 8:33 (2004-2005) var oppe til behandling i Stortinget, ble Sosial- og helsedirektoratet bedt om å utføre en kartlegging i landets kommuner av behovet for praktisk bistand i hjemmet. Denne kartleggingen er ennå ikke gjennomført.

Kan statsråden gi nærmere opplysninger om tidspunkt og gjennomføring av denne kartleggingen?


Les hele debatten